„Komornik sądowy […] jest funkcjonariuszem
publicznym działającym przy sądzie rejonowym.
Przy wykonywaniu czynności komornik
podlega tylko ustawom oraz orzeczeniom sądu.”

Zakres działań:

Podstawowe informacje:

  • egzekucja należności pieniężnych
  • eksmisja
  • egzekucja innych świadczeni niepieniężnych
  • zabezpieczenie roszczeń
  • egzekucja z nieruchomości
  • spis inwentarza
  • protokół stanu faktycznego